5logo

  facebook   youtube

אודות מועדון ה-5

מועדוןה- 5, קהילות מורים של 5 יח"ל, מנוהל על ידי אוניברסיטת חיפה בתמיכת קרן טראמפ, הינו פרויקט יוקרתי שמטרתו שיפור איכות הוראת המתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, הובלת מורים למתמטיקה המלמדים ברמה של 5 יח"ל ללמד מתמטיקה להבנה ויצירתיות, ולהעלאת המוטיבציה של מורים ושל התלמידים ללמד וללמוד מתמטיקה ברמה גבוהה. אנו מאמינים שכך נתרום להגדלת מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל. הפרוייקט שם גם לעצמו גם כיעד הצמחת מורים מובילים המתעתדים לנהל קהילות.

הפרויקט בעל חשיבות לאומית גבוהה והוא חלק ממהלך של משרד החינוך לקידום לימודי המתמטיקה ובשיתוף פעולה מלא עם מתמטיקה תחילה.

בשנת תשע"ו הוקמו ברחבי הארץ 9 קהילות לומדות ומקצועיות למורים בפועל של 5 יח"ל.

הפעילות של הקהילות מותאמת ליעדים של משרד החינוך, מערכת החינוך האזורית, בתי הספר בהם מלמדים מורי הקהילה, וכמובן לצרכים האישיים של המורים. העבודה והדיונים מתמקדים במיצוי הפוטנציאל של כל ילד וילד, הן בהתמודדות עם קשיי התלמידים והן בקידום תלמידים מצטיינים. תכני המפגשים עוסקים גם בתוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לחט"ע ולמידה בגישת חקר ושילוב טכנולוגיה בהוראה ולמידה של המתמטיקה.

קהילות המורים נפגשות אחת לשבועיים בימי רביעי אחה"צ ומתעדות להמשיך פעילותן גם בשנים הבאות.

בשנת תשע"ה הוכשרו בתוכנית אקדמית בראשותה של פרופ' רוזה לייקין באוניברסיטת חיפה ובשיתוף עם המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, 22 מורים מובילים שנבחרו בהמלצת המדריכים המחוזיים. מורים מובילים אלו משתתפים בקהילת מורי הגרעין, נפגשים השנה  באוניברסיטת חיפה אחת לשבוע למפגשי קהילה ולמידה לניהול קהילות מורים המלמדים 5 יח"ל.

בכדי להגדיל את מספר הקהילות בשנים הבאות, ולהצמיח דור חדש של מורים מובילים אנו נבחר מתוך כל קהילה 2-3 מורים נוספים, ונכשירם במהלך שנת הלימודים תשע"ו באוניברסיטת חיפה להיות מורים מובילי קהילה. מורים אלו יצטרפו למורי הגרעין וישתתפו באופן פעיל בהובלת הקהילות האזוריות יחד עם מורי הגרעין ובמפגשי הלמידה והתכנון של הקהילות.

 

קול קורא להצטרפות לקהילות מועדון ה-5 לשנת תשע"ט

מצגת כנס ארצי למורים למתמטיקה תשע"ו

 

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small