5logo

  facebook   youtube

תכנית הכנס

kenes kehilot moadon 5 2015

 

מועדון ה-5, מטרות, טעימות, מבט לעתיד

פרופ' רוזה לייקין, ראש פרויקט מועדון ה-5


טעימות מאתר מרכז המורים

ד"ר ורדה טלמון וגאולה סבר


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small