5logo

  facebook   youtube

אתר המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי נועד להכשיר, לפתח ולטפח מנהיגות מקצועית בחינוך המתמטי בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בישראל. פעילות המרכז מבוססת על האמונה כי למידת המתמטיקה בסביבת לימודים וויזואלית, אינטראקטיבית ודינאמית מזמנתלמידה משמעותית. 

המרכז פועל על פי שלוש הנחות:

  • פעילות המרכז תואמת ליעדים שהוגדרו על ידי משרד החינוך והפיקוח על הוראת המתמטיקה ונעשית בשיתוף פעולה איתם.
  • המרכז מהווה גשר בין המחקר האקדמי בתחום החינוך המתמטי ובתי הספר ברחבי הארץ.
  • כמרכז ארצי אנו פועלים לחשוף ולשקף את העשייה בתחום החינוך המתמטי בארץ ובעולם ולהביא עשייה זו לידיעת כלל המורים למתמטיקה. 
    בהתאם לכך חרטנו על דגלנו את שיתוף הפעולה עם כל הגורמים העוסקים בחינוך המתמטי בארץ.

קהל היעד של פעילות המרכז

  • מורים ומורים מובילים למתמטיקה בחט"ב ובחט"ע.
  • רכזי מקצוע
  • מדריכים
  • מורי מורים
  • פרחי הוראה וסטודנטים

המרכז משרת את כל המגזרים מכל חלקי הארץ - ממלכתי, ממלכתי-דתי, מגזר דוברי הערבית.


אתגר 5

http://highmath.haifa.ac.il/data/high%20school/etgar5.PNGאתר "האתגר 5" הוא יוזמה של משרד החינוך בפיתוח של מט"ח. האתר כולל קורסים מקוונים לכיתות י-יב, ומהווה מאגר תוכן איכותי להוראה-למידה עבור מורים למתמטיקה ותלמידים ברמת 5 יחידות לימוד. הקורסים המפותחים על ידי מטח מתאימים לתכנית הלימודים הנוכחית (תשע"ו).

הניווט באתר הוא מעץ הנושאים המופיע בימין המסך (לחיצה על אייקון "המאגר"). כניסה לנושא ספציפי במאגר מובילה ליחידת התוכן הרלוונטית הבנויה ממספר רכיבים, ביניהם:

- הצעות לשיעור (מצגות)
- מעבדות ממוחשבות דינמיות (ג'אוג'ברה)
- פעילויות אינטראקטיביות להבהרת הנלמד, להעמקה, לתרגול, ליישום
- סרטונים לדיון, הוראה-ולמידה, להצגת מושגים / רעיונות / יישומים
- סרטונים המציגים דוגמאות פתורות של תרגילים מ—GOOL

האתר מלווה במערכת ניהול למידה (LMS) המאפשרת למורה לתכנן את מהלך ההוראה ולהתאימו לכיתה ולשונות שבין תלמידיו.
כמו כן, המערכת מאפשרת למורה לתת משימות לקבוצות תלמידים, לשמור את ביצועיהם, להפיק דוחות ולתת משוב. כל אלה מאפשרים למורה תכנון מושכל של תהליך ההוראה ולמידה אפקטיבית יותר של תלמידיו.
התוכן באתר האתגר 5 פתוח לציבור. בתי ספר המעוניינים לעשות שימוש במערכת ניהול הלמידה הנלווית לאתר נדרשים לקבל שם משתמש וסיסמה באמצעות טופס ייעודי באתר (ללא עלות).

תהליך פיתוח התוכן באתר יתבצע בהדרגה ויימשך לאורך שנת הלימודים תשע"ו.

אנו מקווים כי תמצאו בתוכני "האתגר 5" כלים משמעותיים המשרתים את תהליך ההוראה והלמידה This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


 

לתת חמש

latet 5 logo"לתת חמש" הינה תוכנית לאומית להכשרת מורים למתמטיקה ברמה של 5 ייח"ל מטעם משרד החינוך.

לראשונה: 200 מורים במתמטיקה יעברו הכשרה ייעודית ללמד 5 יח"ל. מדובר במורים המלמדים בפועל והכשרתם הנוכחית מותאמת ל- 4 יח"ל בלבד. 

ההכשרה, הכוללת מימון מלא של משרד החינוך, תתבצע באוניברסיטאות: בן גוריון, ת"א, בר -אילן, ירושלים, חיפה והטכניון. בנוסף, בתי הספר יצמידו למורים המתלמדים גם מורים ותיקים שילוו אותם בהכשרה ויסייעו להם להשתלב במסלול החדש.

 

 

 


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small