5logo

  facebook   youtube

מספרים מרוכבים

לדמיין את המספרים המדומים

imagine the numbersנושא: מספרים מרוכבים.

תקציר: פיצוח מאת מרכז המורים בנושא המספרים המרוכבים, שורשים מדומים של משוואה ריבועית.

חשבתם פעם האם ניתן לראות את השורשים המרוכבים של משוואה ריבועית בעזרת גרף הפרבולה?

השורשים הממשיים של פונקציה ריבועית הם נקודות האפס של הפרבולה, אך היכן מסתתרים השורשים המרוכבים? באופן מפתיע, אם נסתכל על מערכת הצירים כמישור גאוס, המישור המרוכב, נגלה שיטה פשוטה לאתר את השורשים המרוכבים של הפרבולה.

הפיצוח מלווה בשני סרטוני הדרכה וביישומון.

לדמיין את המספרים המדומים 1

לדמיין את המספרים המדומים 2


 

 

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small