5logo

  facebook   youtube

קהילת קריית שמונה

kiryat shmonaמובילי הקהילה:

אינה גנדין            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

רפעת אבו עראר   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מי אנחנו: 

קהילת מורים למתמטיקה מהקיבוצים של הגליל העליון ורמת הגולן והכפרים הדרוזים בצפון. זו השנה הראשונה שלנו. קהילה רב תרבותית ומאוד מגווונת.

 

 


הסדנה: תסמונת הידע השביר

 

הסדנה דנה בתסמונת הידע השביר (פרקינס), ומדוע היא קורית ומדגימה דרכים להתמודדות עם הבעיה באמצעות ניסוח תרגילים לביצועי הבנה בנושא חשבון דיפרנציאלי לכיתות י-יב. הוראה המכוונת לאיתור ומניעה של ידע שביר מאפשרת הוראה בכיתה הטרוגנית, יצירת מוטיבציה ומניעת נשירה.

בסדנה הצגנו דפי עבודה והתנסינו בבניית משימות של ביצועי הבנה בחדו"א לכיתות י', יא' ויב'.

making 1making 2making 3


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small