5logo

  facebook   youtube

קהילת עמל מתוקשבת

amal metukshevetמובילות הקהילה:

שמרית יוליס   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אורלי רוזייב   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מי אנחנו:

מורים מבתי הספר של רשת עמל מצפון ומרכז הארץ, רחוקים גיאוגרפית אך קרובים מקצועית, נפגשים בקהילה מרחוק במפגשי וידאו סינכרוניים ולעיתים במפגשי פא"פ.

 

 


הסדנה: זהויות טריגונומטריות בגישה גאומטרית

  • הסדנה עוסקת בהרחבת מושג הזווית והוכחת הזהויות הבסיסיות והמשפטים הטריגונומטריים בעזרת גאומטריה.
  • מורים רבים מתחילים ללמד את הטריגונומטריה בהגדרת הפונקציות הטריגונומטריות עבור זוויות חדות במשולש ישר זווית. אך עולה השאלה כיצד נרחיב את הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות גם עבור זווית ישרה וזווית קהה? האם זה אפשרי ללא שימוש במעגל טריגונומטרי ?
  • בסדנה זו אנו מציעים, לפני הגדרת הסיבוב במעגל היחידה, שלב ביניים, בו נרחיב את הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות גם לזווית ישרה ולזווית קהה.
  • trigo1trigo2trigo3

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small