5logo

  facebook   youtube

קהילת אשדוד- ותיקה

ashdod siniorמובילות הקהילה: 

מזל אלטחן       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ניצה בן יואש     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יוליה מורשטיין   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תמי ויינרובסקי  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מי אנחנו: קבוצת מורים הנפגשים זו השנה הרביעית, הצטרפנו למועדון ה-5 בתחילת דרכו. כולנו מלמדים 5 יח"ל כבר הרבה שנים ועדיין נתרמים ושמחים לתמיכה של חברינו.


הסדנה: איך נשרטט גרף ללא נגזרת?

  • פעילויות המזמנות הכרות עם המושגים הבסיסיים הקשורים לעולם הפונקציות וחקירה איכותנית של פונקציות, בשלב של קדם האנליזה.
  • פעילויות לשרטוט גרף של פונקציה לפי תכונות נתונות או לפי תיאור מילולי ללא תבנית אלגברית וללא שימוש בנגזרת.
  • ·המשימות בסדנה מגוונות במורכבותן והן בדרגת קושי עולה.

 function game


 ועוד הפתעונת...

12


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small