5logo

  facebook   youtube

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small

מידעון 1, נובמבר 2015

יצאנו לדרך! 

בשעה טובה ובהתרגשות גדולה יצאנו לדרך, ופתחנו 9 קהילות אזוריות ברחבי הארץ של מועדון ה-5, קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל. מועדון ה-5 הינו פרויקט בעל חשיבות לאומית גבוהה והוא חלק ממהלך של משרד החינוך לקידום לימודי המתמטיקה. פרויקט מועדון ה-5 בניהול אוניברסיטת חיפה ובתמיכת קרן טראמפ ובשיתוף, מפמ"ר מתמטיקה ומתמטיקה תחילה, משרד החינוך.

פעילות מועדון ה-5