5logo

  facebook   youtube

לתת חמש

latet 5 logo"לתת חמש" הינה תוכנית לאומית להכשרת מורים למתמטיקה ברמה של 5 ייח"ל מטעם משרד החינוך.

לראשונה: 200 מורים במתמטיקה יעברו הכשרה ייעודית ללמד 5 יח"ל. מדובר במורים המלמדים בפועל והכשרתם הנוכחית מותאמת ל- 4 יח"ל בלבד. 

ההכשרה, הכוללת מימון מלא של משרד החינוך, תתבצע באוניברסיטאות: בן גוריון, ת"א, בר -אילן, ירושלים, חיפה והטכניון. בנוסף, בתי הספר יצמידו למורים המתלמדים גם מורים ותיקים שילוו אותם בהכשרה ויסייעו להם להשתלב במסלול החדש.

 

 

 


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small