5logo

  facebook   youtube

תנו כבוד להיסטוריה של המתמטיקה - סדרות חשבוניות והנדסיות

נושא: סדרות.

תקציר: בסדנה משימה פעילה לבניית ציר זמן ובו נקודות ציון חשובות בהתפתחות נושא הסדרות החשבוניות וההנדסיות לאורך ההיסטוריה. התלמידים/מורים מחפשים מידע ברשת ופותרים בעיות מתמטיות ידועות מההיסטוריה.

פעילות: סדנה.


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small