5logo

  facebook   youtube

זהויות טריגונומטריות בגישה גאומטרית

נושא: טריגונומטריה

תקציר: 

1. הסדנה עוסקת בהרחבת מושג הזווית והוכחת הזהויות הבסיסיות והמשפטים הטריגונומטריים בעזרת גאומטריה והוכחות ויזואליות.

2. מורים רבים מתחילים ללמד את הטריגונומטריה בהגדרת הפונקציות הטריגונומטריות עבור זוויות חדות במשולש ישר זווית. אך עולה השאלה כיצד נרחיב את הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות גם עבור זווית ישרה וזווית קהה? האם זה אפשרי ללא שימוש במעגל טריגונומטרי ?

3. בסדנה זו אנו מציעים, לפני הגדרת הסיבוב במעגל היחידה, שלב ביניים, בו נרחיב את הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות גם לזווית ישרה ולזווית קהה.

גישה זו עשויה מחזקת את ההבנה של פונקציות טריגונומטריות עוד לפני ההרחבה למעגל הטריגונומטרי.

פעילות: סדנה

מצורף: מצגת


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small