5logo

  facebook   youtube

קהילת חיפה- ותיקה

haifa siniorמובילי הקהילה: 

סאמי בוראדי       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

נעה צור             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מי אנחנו: קהילת מורים מחיפה והסביבה, ותיקים וצעירים, מבתי ספר ממלכתיים ופרטיים, ממגזרים מגוונים, הבאים כיחידים או כצוותים.

 

 

 


הסדנה:שניפגש על ישר אחד או על נקודה אחת

  • הסדנה עוסקת במשפטי מנלאוס, פאפוס ובעיקר במשפט צ'יבה
  •  600 משפטים אלו הם מעבר לתוכנית הלימודים, אך מאפשרים הוכחה בדרכים פשוטות לתלמידים של משפטים שימושיים בגאומטריה כגון מפגש תיכונים, גבהים וחוצי זוויות במשולש.
  • cheva

הסדנה - משפט צ'בה וחברים


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small