5logo

  facebook   youtube

איך נשרטט גרף?

נושא: אנליזה

תקציר: הסדנה עוסקת במיומנות של שרטוט גרפים על פי תכונות הפונקציה וללא שימוש בנגזרת. בסדנה הצעה לעסוק במסגרת קדם האנליזה במכלול המושגים הקשורים לפונקציה ורק אח"כ לפרשם וליישמם בעזרת הנגזרת. הסדנה כוללת גם סקירה היסטורית של התפתחות מושג הפונקציה.

פעילות: סדנה

מצורף: מצגת


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small