5logo

  facebook   youtube

אנליזה

איך נשרטט גרף?

נושא: אנליזה

תקציר: הסדנה עוסקת במיומנות של שרטוט גרפים על פי תכונות הפונקציה וללא שימוש בנגזרת. בסדנה הצעה לעסוק במסגרת קדם האנליזה במכלול המושגים הקשורים לפונקציה ורק אח"כ לפרשם וליישמם בעזרת הנגזרת. הסדנה כוללת גם סקירה היסטורית של התפתחות מושג הפונקציה.

פעילות: סדנה

מצורף: מצגת


דומינו תחום טווח

נושא: אנליזה

תקציר: משחק שיתופי בו יש ליצור רצף של כרטיסיות, בדומה לדומינו, של תחום וטווח של פונקציות שונות. ניתן ליצור משחק דומינו דומה בנושאים שונים.

דיון ביתרונות המשחוק בהוראה.

פעילות: משחק


נקודות פיתול

נושא: אנליזה

תקציר: הסדנה עוסקת במושג הקעירות ונקודות פיתול כפי שמוצגים באתגר 5. בסדנה הכרות עם כלים של אתגר 5  להתמודדות עם תפיסות שגויות של תלמידים במקרה של נקודת פיתול ב.

בסדנה כוללת סרטונים, מעבדות ויישומוני Geogebra, מצגות הכוללות הסברים מפורטים אודות לנושא הנלמד ומבחר עשיר של דוגמאות ואי-דוגמאות המושג, פעילויות לתלמיד להבהרת הנלמד, להעמקה, לתרגול, ליישום וניהול למידה.

פעילות: סדנה

מצורף: מצגת


הכי טוב שיש

נושא: אנליזה.

תקציר: הסדנה עוסקת בבעיות קיצון, מציעה דרכים שונות לפתיחת הנושא, מציגה ישומים דינאמיים להמחשה ולחקר וגם הנחיה לבניית ישומים בגאוגברה. הסדנה מציעה פתרון בעיות קיצון גם ללא חדו"א בדרכים שונות, ובעזרת סימטריה בפרט, תוך למידה שיתופית.

פעילות: סדנה.

מצורפים: בנית המחשה דינאמית לבעיית קיצון בגאוגברה.

               - בעיות קיצון בגאומטריה.

               - סיכום פתרון בעיות.

               - מצגת.


הפתעות מתמטיות

mathmatics surprisesנושא: אנליזה.

תקציר: שלוש הפתעות מתמטיות, פרדוקסים מעוררי חשיבה בנושא הגבול והנגזרת. מבוסס על הספר "אחד שווה אפס" מאת ניצה מובשוביץ הדר וג'ון ווב.

פעילות: דף פעילות.

 

 


נהפוך הוא- פונקציה הפוכה

reverse functionנושא: אנליזה.

תקציר: בסדנה פעילויות לגילוי וחקירת המושג הפונקציה ההפוכה, מושג בסיסי המלווה אותנו לאורך כל לימודי החדו"א. בסדנה פעילויות החל מהכרת המושג דרך המחשות ובניות בגאוגברה  של פונקציות הפוכות, חקירה של הקשר בין הנגזרות והאינטגרלים של פונקציות הפוכות. סדנה זו  מתקשרת ישירות לסדנא על פונקציה מורכבת דרך העיסוק בפונקציות ההפוכות לעצמן.

בסדנה מובאים עקרונות הפעילות בדרך של תהליכי הבניית ידע.

מצורפים:

 

להבין את המורכבות של הפונקציה

inverse functionנושא: אנליזה.

תקציר: בסדנה אוסף פעילויות חקר להבנת המשמעות של הרכבת פונקציות. לאורך כל לימודי האנליזה בתיכון אנו עוסקים בפונקציות מורכבות מסוגים שונים. בחקירת פונקציה מורכבת, הסתכלות כללית על

הפונקציות המרכיבות יכולה לעזור בפיתוח החוש לפונקציות ולפיתוח הבקורת לנכונות חקירת פונקציות.

מצורפים דפי עבודה:


 

לצמוח מפונקציה ריבועית- הסתכלות איכותנית על פולינומים

grow from quadratic functionנושא: אנליזה.

תקציר: בסדנה נצא מתוך הידע של התלמידים מכיתה ט על פרבולות אל פולינומים ואל פונקציות נוספות. פעילות חקר בקדם אנליזה על פונקצית הפולינום בהסתכלות איכותנית בעזרת תוכנה גרפית

כגון דסמוס או גאוגברה. הסתכלות על ייצוגים שונים של הפולינום ובפרט על פולינום מרובה שורשים. בהמשך הרחבת החקר לפעולות על פונקציות הפולינום: שיקופים, פונקציה הופכית לפולינום,

הרכבת  פונקצית הערך המוחלט ופונקצית השורש.

מצורפים דפי עבודה:

 

מה במשבצת

what in the squareנושא: אנליזה.

תקציר: משחק לפיתוח ה"חוש לפונקציות", חשיבה פונקציונאלית. הפעילות מזמנת מציאת תכונות משותפות לפונקציות שונות ובניית דוגמאות לפונקציות על פי תכונות נתונות. בדוגמה זו, הדגש על חקר של שורשים ואסימפטוטות של פונקציות, אך ניתן לבנות תבניות משחק עם דגשים שונים.

פעילות: דף פעילות.

 

 

 


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small