5logo

  facebook   youtube

להבין את המורכבות של הפונקציה

inverse functionנושא: אנליזה.

תקציר: בסדנה אוסף פעילויות חקר להבנת המשמעות של הרכבת פונקציות. לאורך כל לימודי האנליזה בתיכון אנו עוסקים בפונקציות מורכבות מסוגים שונים. בחקירת פונקציה מורכבת, הסתכלות כללית על

הפונקציות המרכיבות יכולה לעזור בפיתוח החוש לפונקציות ולפיתוח הבקורת לנכונות חקירת פונקציות.

מצורפים דפי עבודה:


 

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small