5logo

  facebook   youtube

תעלת אפולוניוס

apollonius canalנושא: גאומטריה

תקציר: בפעילות סרטון קצר המספר את הסיפור ההיסטורי המרתק של בניית תעלת אפולוניוס המתבסס על רעיון הדמיון. הסרטון מתאים להצגה כפתיחת נושא הדמיון ושילוב ההסטוריה בשיעורי המתמטיקה.

הפעילות מלווה ביישומון ומדריך לבניית היישומון.

פעילות: מדריך לבניית יישום דינאמי, דף פעילות.

 

 


 

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small