5logo

  facebook   youtube

שטח בריבוע

square area geometry with functionsנושא: גאומטריה

תקציר: פעילות חקר לפי האסטרטגיה של  "מה אם לא?". את הפעילות ניתן לשלב בהוראת הגאומטריה עם קישור לפונקציות בכיתה י' או י"א.

הפעילות פותחת בשאלה שגרתית מספרי הלימוד המעודדת מציאה ופיתוח של פתרונות שונים, ומכוונת אל הכללה.

בפעילות מוצגת גם שיטה של הסתכלות על בעיות גיאומטריות עם שטחים ויחסים בעזרת סריג (רשתות).

ידע דרוש: תכונות של מקבילית, קטעים אמצעים במשולש ובטרפז, שטח, קטעים פרופרציוניים, משולשים דומים.

פעילות: הסדנה "גאומטריה עם קישור לפונקציה", דף פעילות.

 

 


 

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small