5logo

  facebook   youtube

יחס שטחים לא דומים

non similar areas ratio captureנושא: גאומטריה.

תקציר: הסדנה "יחס בין שטחי צורות לא דומות" היא יחידת הוראה המתבססת על משפט 37 מספר היסוד של אוקלידוס על ישרים מקבילים: "שני משולשים החסומים בין שני מקבילים ובעלי צלע משותפת, המונחת על אחד הישרים, שווים בשטחם."
הרעיון של הסדנה עלה מחוסר התיחסות לנושא בנפרד בספרי לימוד. אנחנו, מורי 5 יח' מכירים את התרגילים ופותרים לא מעט כאלו במהלך ההוראה בנושא "חישוב שטחים" גם בגיאומטריה אוקלידית וגם בטריגונומטריה. אנו מוצאים כי חשוב להתייחס ליישום של משפט זה בתרגילים שונים באופן מרוכז.

פעילות: סדנה.

מצורף: מצגת

 


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small