5logo

  facebook   youtube

קיפולי נייר לחתכי חרוט

נושא: גאומטריה אנליטית.

תקציר: פעילות יצירתית ומפתיעה בה אם תעקבו אחר ההוראות לקיפולי נייר תקבלו חרטי חרוט. במצגת תמצאו הוראות , סרטונים ויישומונים המדגימים את הקיפולים. כן תמצאו הנחיות להוכחת המקום הגאומטרי.

מצורפים: 

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small