5logo

  facebook   youtube

מקומות גאומטריים ואנושיים

geometric and human placesנושא: גאומטריה אנליטית

תקציר: בפעילות זו נציג רעיון לפתיחת שיעור חווייתית של נושא מקומות גיאומטריים הניתן לשלבו בכיתה י' בגאומטריה או בכיתה יב' בגאומטריה אנליטית.

הרעיון שהתלמידים/מורים יצרו באופן מוחשי מקומות גיאומטריים שכל אחד מהם מייצג נקודה, ואוסף כל הנקודות מייצג מקום גיאומטרי.

הפעילות מבוססת על הפיצוח – מקומות גיאומטריים ואנושיים, ומעובדת להפעלת מורים. הפעילות מלווה במצגת.

הפעילות נוסתה בכיתה בהצלחה והנאה מרובה.

פעילות: דף פעילות, פיצוח "מקומות גאומטריים ואנושיים".

 


 

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small