5logo

  facebook   youtube

נהפוך הוא- פונקציה הפוכה

reverse functionנושא: אנליזה.

תקציר: בסדנה פעילויות לגילוי וחקירת המושג הפונקציה ההפוכה, מושג בסיסי המלווה אותנו לאורך כל לימודי החדו"א. בסדנה פעילויות החל מהכרת המושג דרך המחשות ובניות בגאוגברה  של פונקציות הפוכות, חקירה של הקשר בין הנגזרות והאינטגרלים של פונקציות הפוכות. סדנה זו  מתקשרת ישירות לסדנא על פונקציה מורכבת דרך העיסוק בפונקציות ההפוכות לעצמן.

בסדנה מובאים עקרונות הפעילות בדרך של תהליכי הבניית ידע.

מצורפים:

 

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small