5logo

  facebook   youtube

לראות במרחב

to see in spaceנושא: גאומטריה במרחב

תקציר: הסדנה עוסקת בפיתוח ראייה מרחבית , בקשיים בתפיסה מרחבית ודרכים להתמודד עימם. הסדנה נוגעת בגיאומטריית המרחב ובווקטורים בהיבטים שונים.

בסדנה הכרות עם יישומונים מגוונים במרחב וסרטוני הדרכה לבניות בגאומטריית המרחב בגאוגברה מאת מרכז המורים.

פעילות: סדנה


 

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small