5logo

  facebook   youtube

גאומטריה במרחב

טעם החיים

נושא: גאומטריה במרחב

תקציר: איך אפשר לסדר 4 בקבוקי קוקה-קולה זהים על גבי שולחן כך שהמרחק בין כל שני ראשים של בקבוקים יהיה זהה?

הפתרון דורש חשיבה מחוץ לקופסה.

מקור: מספר חזק. חידות ואתגרי חשיבה. עמי בירנבוים.

מצורף: מצגת


מסע בעקבות שאלה של תלמיד

student questionנושא: גאומטריה במרחב.

תקציר: שאלה שהעלה תלמיד במהלך שיעור וקטורים התגלתה כנקודת מוצא למסע חקר מרתק, שיכול להתרחב ולהסתעף למסלולי חקר שונים. הסדנה נוגעת בגיאומטריית המרחב ובווקטורים בהיבטים שונים

פעילות חלק המתבססת על המאמר מסע בעקבות שאלה של תלמיד.

מקור: על"ה 50, תשע"ד 2014.


מרובעים במרחב

squares in space captureנושא: גאומטריה.

תקציר: פעילות חקר בשניי שלבים. בשלב הראשון חקר בעזרת גאוגברה איזה מרובע מתקבל מחיבור אמצעי צלעותיו ויחס השטחים של המרובעים. הצעה גם להמשיך תהליך זה מספר רב של פעמים ולקבל "בבושקה" של מרובעים החסומים זה בזה. בשלב השני הרחבת השאלה למרחב.

פעילות: סדנה.

מצורף: דף משימות

 


לראות במרחב

to see in spaceנושא: גאומטריה במרחב

תקציר: הסדנה עוסקת בפיתוח ראייה מרחבית , בקשיים בתפיסה מרחבית ודרכים להתמודד עימם. הסדנה נוגעת בגיאומטריית המרחב ובווקטורים בהיבטים שונים.

בסדנה הכרות עם יישומונים מגוונים במרחב וסרטוני הדרכה לבניות בגאומטריית המרחב בגאוגברה מאת מרכז המורים.

פעילות: סדנה


 

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small