5logo

  facebook   youtube

בין שני קווים - בעיה אחת ולה פתרונות רבים

נושא: גאומטריה אנליטית.

תקציר: שאלה בהנדסה אנליטית מוצגת בדרכים שונות המזמנות פתרונות בדרכים שונות ובעזרת תחומי ידע שונים כגון: גאומטריה עם משפט תאלס, שטחים, דמיון,טריגונומטריה ועוד.

פעילות: שאלה.


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small