5logo

  facebook   youtube

משימת חקר סביב מאמר

נושא: גאומטריה.

תקציר: סדנה סביב המאמר, ניסוח של בעיות חקר חדשות בסביבת גאומטריה דינמית (DGE) בעיות הנוצרות למטרת חקר ובעיות הנוצרות במהלך חקר, רוזה לייקין, על"ה 50.

הבעיה הגאומטרית עוסקת בגילוי קשרים בין תיכונים במשולש ויחסים אחרים. כולל דף הנחיות לעבודה בגאוגברה.

פעילות: סדנה.

מצופרים: - מצגת

               - דף הנחיות לעבודה בגאוגברה


 

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small