5logo

  facebook   youtube

הכי טוב שיש

נושא: אנליזה.

תקציר: הסדנה עוסקת בבעיות קיצון, מציעה דרכים שונות לפתיחת הנושא, מציגה ישומים דינאמיים להמחשה ולחקר וגם הנחיה לבניית ישומים בגאוגברה. הסדנה מציעה פתרון בעיות קיצון גם ללא חדו"א בדרכים שונות, ובעזרת סימטריה בפרט, תוך למידה שיתופית.

פעילות: סדנה.

מצורפים: בנית המחשה דינאמית לבעיית קיצון בגאוגברה.

               - בעיות קיצון בגאומטריה.

               - סיכום פתרון בעיות.

               - מצגת.


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small